Privacy Policy

Joyeria Y Mas versie Mei 2018.


Joyeria Y Mas, gevestigd aan Hoogkoorpassage 3 te Boxmeer, Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
[email protected]
Hoogkoorpassage 3 Boxmeer 5831DM
Tel: +31(0)641465004

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joyeria Y Mas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joyeria Y Mas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Joyeria Y Mas analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Joyeria Y Mas volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Joyeria Y Mas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joyeria Y Mas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joyeria Y Mas tussen zit. Joyeria Y Mas gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Naam: Windows 10 Voor PC systeem https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement/
Naam: Lightspeed eCom Voor :Webschop https://www.lightspeedhq.nl/privacy-beleid/
Naam: Mollie  Voor Betalling verkeer https://www.mollie.com/nl/privacy/
Naam: E- Boekhouden Voor boekhouding https://www.e-boekhouden.nl/privacy/
Naam: Facebook Voor sociale media https://www.facebook.com/privacy/explanation/
Naam: Instagram Voor sociale media https://help.instagram.com/155833707900388/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joyeria Y Mas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van Maximaal 7 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joyeria Y Mas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joyeria Y Mas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Creditcard en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om jouw bestelling te verwerken. Creditcard gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van Joyeria Y Mas

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joyeria Y Mas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Joyeria Y Mas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Facebook
Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
Functie: Registreert je websitebezoek, pagina’s en producten die je bekijkt. Hiermee tonen we je persoonlijke aanbiedingen op Facebook en Instagram.
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joyeria Y Mas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Joyeria Y Mas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joyeria Y Mas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw account informatie benaderd gebruiken wij Secure Socket Layer (SSL) encryptie om deze informatie te beschermen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast doen wij zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee wij jouw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren.